WYSTAWA w REFEKTARZU

0

6 kwietnia (sobota) 2019
o godz. 19.00
na
Wiosnę Młodych 2019
w programie
prezentacja autorskiej pracowni rzeźby
dra Marcina Plichty
na Wydziale Rzeźby i Intermediów
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wystawie towarzyszy koncert Zespołu Kameralnego
wyróżnionych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Kartuzach
Antonina Łukaszczyk – skrzypce, Marta Myszk – gitara
Mikołaj Romanowicz – gitara, Antoni Szuman – ksylofon
Zespół prowadzi Jarosław Regliński

Wystawa czynna w Refektarzu
Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów
do dnia 28 kwietnia 2019

Znalezione obrazy dla zapytania galeria refektarz kartuzy